KLAVENESS/HÄSTENS

Klaveness utgångspunkt är att skorna ska anpassas till foten - och inte tvärtom. Därefter kommer kravet på att våra produkter ska ha en modern design och vara tidsenliga. Våra specialskor är därför till förväxling lika vanliga modeskor - men med det mervärde som patienterna och användarna kräver.
KLAVENESS & HÄSTENS