MERRELL

Eftersom behoven av frilufts-entusiaster har förändrats, så har också Merrell inställning till att ta itu med dessa behov. Med tiden har begreppet "utomhus" utvidgas till att omfatta alla typer av aktiviteter och miljöer - i både natur och stad.