HUR GÅR DET TILL

Det krävs ingen remiss för att boka ett besök hos oss.
Vid ditt första besök gjörs ett par provisoriska sulor, speciellt anpassade efter dig.
Du får en återbesökstid efter 4-8 veckor för att ytterligare korrigera sulorna efter dina behov.
För många räcker det med två besök för att få ett par väl fungerande sulor.

När sulorna fungerar till full belåtenhet har man möjlighet att göra en avgjutning för permanenta sulor.
(Man har fortfarande användning av dom provisoriska sulorna, det underlättar lite då man slipper flytta sulorna hela tiden.)
Det är viktigt att man försöker använda sulorna så mycket som möjligt för att bibehålla effekten.